Pokusaj pogoditi u centar. Koristi strelice da pucas.
 f  |  t